سامانه کاربری

تقویم جشنواره

اسناد و فایل های موردنیاز

پوستر جشنواره

ساختار سازمانی همایش

 

  • ریاست جشنواره
   • دکتر مهدی اسماعیلی
  • معاونت علمی جشنواره
   • دبیر علمی جشنواره
    • دکتر اسداله ضیاء
   • اعضای هیئت علمی
   • اعضای هیئت داوران
  • معاونت اجرایی جشنواره
   • دبیر اجرایی جشنواره
    • دکتر میثم داوود آبادی
   • تیم برگزاری جشنواره
  • معاونت مالی اداری جشنواره
   • معاون مالی اداری جشنواره
    • مهندس رضــا ایمـــانی
  • معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات
   • روابط عمومی و دبیرخانه
    • سرکار خانم محدثه جلالـــی
    • سرکار خانم فاطـــمه فقیه نیا
    • سرکار خانم شیــما دباغبان
   • اطلاع رسانی و تبلیغات
    • سرکار خانم مونا فتـــاحی
   • اسپانسرینگ
  • معاونت چاپ و نشر
   • مهندس حسین زرندی

 ثبت نام در خبرنامه

آخرین اخبار

   

   

   

کلمات کلیدی